Wnioski o wydanie Pozwoleń Zintegrowanych

 Lista referencyjna Zakładów dla których Z.U.E.”EKO-POMIAR” wykonał  Wnioski o wydanie Pozwoleń Zintegrowanych.

1.Rafineria Jasło S.A. – Wniosek o wydanie PZ dla  Instalacji Przerobu Tworzyw Sztucznych – termin wykonania 30-01-2004 r – PZ dla ZPTS zakład uzyskał 30-04-2004 rok – zakład uzyskał obecny właściciel instalacji Zakład Rafineryjny Sp z o.o. uzyskał nowe pozwolenie zintegrowane w kwietniu 2014 roku; Wniosek o wydanie PZ dla Instalacji DRW – pozwolenie dla tej instalacji posiada obecnie LOTOS Jasło S.A. 

2. Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. – Wniosek o wydanie PZ dla instalacji Hydrorafinacji Olejów Przepracowanych – PZ zakład uzyskał 30-04-2004 roku , ponadto wykonano wnioski o wydanie PZ dla Instalacji do Produkcji Rozpuszczalników oraz Instalacji DRW

3. Wniosek  o wydanie PZ dla  spalarni odpadów Raf-Ekologia Sp. z o.o. – PZ Spółka uzyskała w dniu 02-10-2006 roku

4. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla

Elektrociepłowni Raf-Energia Sp. z o.o. -pozwolenie zintegrowane  Spółka Raf – Energia Sp. z o.o. dla  Elektrociepłowni uzyskała w dniu 01-02-2006 rok

5. DELPHI Krosno S.A. – Wniosek o wydanie PZ dla Instalacji Chromowania Technicznego – PZ zakład uzyskał w lipcu 2004 roku,  PZ dla Instalacji malowania kataforetycznego zakład uzyskał w czerwcu 2005 r.

6.Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” – współpraca od lat osiemdziesiątych – wykonawstwo Wniosków o wydanie pozwoleń cząstkowych ,   PZ dla 12 instalacji typu IPPC w Zakładach Wojewoda Podkarpacki wydał w dniu 31-10-2006 roku

7.”STOMIL” Sanok  –   PZ dla ciepłowni Wojewoda Podkarpacki wydał w czerwcu 2005 roku – obecne pozwolenie zintegrowane obejmuje całość zakładu

8. Carbon Black Polska Sp. z o.o. – wniosek o wydanie PZ dla linii sadzowej Nr 2 – termin wykonania czerwiec 2003 – PZ ( pierwsze w woj. podkarpackim ) zakład uzyskał w styczniu 2004 roku,  PZ dla zakładu jako całości CBP uzyskała w październiku 2006 roku

9. ZTS „ERG” S.A. w Pustkowie – obecne PZ wydano w styczniu 2007 roku

10. ICN Polfa Rzeszów S.A. –  PZ dla instalacji syntez firma uzyskała w dniu 02-01-2006 roku

11.MPEC Dębica Sp. z o.o. –  pozwolenie zintegrowane dla kotłowni K-15 MPEC uzyskał

w lutym 2005 r

12. ELEKTROCIEPŁOWNIA – MIELEC Sp. z o.o. –  PZ dla EC Mielec wydane przez Starostę Mieleckiego w kwietniu 2006 roku

13. SARIA Małopolska Sp. z o.o. – pozwolenie zintegrowane firma uzyskała w czerwcu 2005 roku

14. MZK Stalowa Wola – pozwolenie zintegrowane dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne firma uzyskała w kwietniu 2004 roku

15.  Zakład Doświadczalny „ORGANIKA” Sp. z o.o. – pozwolenie zintegrowane firma uzyskała w grudniu 2005 roku

16. ZELMER S.A. w Rzeszowie – pozwolenie zintegrowane na prowadzenie glwanizerni firma uzyskała w kwietniu 2007 roku

17. Zakłady Metalowe „DEZAMET” w Nowej Dębie – pozwolenie zintegrowane na prowadzenie glwanizerni firma uzyskała w kwietniu 2007 roku

18. HSW” Zakład Ciągarnia Sp. z o.o. – pozwolenie zintegrowane na prowadzenie glwanizerni firma uzyskała w kwietniu 2007 roku 

19. Cegielnia w Stalowej Woli i w Przewrotnem

20. UNIWHEELS Production Poland Sp. z o.o. – pozwolenie zintegrowane dla lakierni nr. 2 w 2013 roku

21. MCS Metal Cleaning Service Sp. z o.o. – wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego wykonano w lutym 2014 roku

Ponadto Z.U.E.”EKO-POMIAR” jest współautorem Wniosków o PZ dla instalacji oksydacji asfaltów  „LOTOS-ASFALT” Sp. z o.o. Oddział Jasło oraz galwanizerni  „CHROM – STYL” Sp. z o.o.  w Jaśle, które także uzyskały pozwolenia zintegrowane.