o Firmie

Zespół Usług Ekologicznych „EKO – POMIAR” Andrzej Kojder w Rzeszowie

jest samodzielnie bilansującą się jednostką usługową stanowiącą prywatną własność pana Andrzeja Kojdera będącego jej Dyrektorem i pełniącego jednocześnie funkcję Kierownika Laboratorium

Zespół Usług Ekologicznych „EKO-POMIAR”
Adres: 35-614 Rzeszów ul. Olbrachta 182
Właściciel: Andrzej Kojder
REGON: P-690261980-92700000
59-3-893-69101

Status prawny.

    Zespół Usług Ekologicznych „EKO-POMIAR” jest jednostką usługową będącą własnością osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Rzeszowa pod numerem 4877R.

    W systemie podmiotów gospodarki narodowej REGON,  Zespół Usług Ekologicznych „EKO-POMIAR” posiada statystyczny numer ewidencyjny nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Rzeszowie:

 

P-690261980-92700000
59-3-893-69101

  NIP : 813-100-77-68