Operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków

Lista referencyjna Zakładów dla których Z.U.E.”EKO-POMIAR”
wykonał  operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków 

1.Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.

2. Elektrociepłownia Raf-Energia Sp. z o.o. Jedlicze

3.Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA”

4. LERG S.A. w Pustkowie

5. ICN Polfa Rzeszów S.A.

6.  ELEKTROCIEPŁOWNIA – MIELEC Sp. z o.o.

7. SARIA Polska Sp. z o.o

8. ZELMER S.A. w Rzeszowie

9. Fibris S.A. w Przemyślu

10. Zakłady Mięsne „SMAK-EKO” – Górno

11. PGNiG S.A Oddział Sanok

12. ZGK Dynów

13. Miasto Gmina Rzeszów

14. MPEC Sp. z o.o. w Rzeszowie

15. MPWiK w Rzeszowie

Ponadto Z.U.E.”EKO-POMIAR” jest autorem wielu operatów wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych i podziemnych , przejścia kablami energetycznymi pod ciekami wodnymi czy na wykonanie urządzeń wodnych ( kolektorów , przepustów ).