Akredytacja

data ważności certyfikatu: 19.04.2021 r. akredytacja od: 20.04.2009 r.
Nazwa organizacji: Zespół Usług Ekologicznych „EKO-POMIAR”
ul. Olbrachta 182; 35-959 Rzeszów
Nazwa laboratorium: laboratorium badawcze
Adres: ul. Olbrachta 182
Miejscowość: 35-959 Rzeszów
Kierownik mgr inż. Andrzej Kojder
Telefon stacjonarny (17) 857-88-96
E-mail ekopomiar.biuro@interia.pl
Dziedziny badań: – Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków,

– Badania chemiczne gazów odlotowych,

– Badania dotyczące inżynierii środowiska – gazy odlotowe (obszar regulowany),

– Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, osadów ściekowych,

– Badania właściwości fizycznych gazów odlotowych (obszar regulowany),
– Pobieranie próbek gazów odlotowych (obszar regulowany).
Zakres akredytacji: AB 1023