Akredytacja

Zakres akredytacji:AB 1023

data ważności certyfikatu: 19.04.2021 r. akredytacja od: 20.04.2009 r.
Nazwa organizacji: Zespół Usług Ekologicznych „EKO-POMIAR”
ul. Olbrachta 182; 35-959 Rzeszów
Nazwa laboratorium: laboratorium badawcze
Adres: ul. Olbrachta 182
Miejscowość: 35-959 Rzeszów
Kierownik mgr inż. Andrzej Kojder
Telefon stacjonarny (17) 857-88-96
E-mail ekopomiar.biuro@interia.pl
Dziedziny badań:
  • Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, ścieków, odpadów
  • Badania chemiczne gazów odlotowych
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – gazy odlotowe
  • Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, ścieków, gleby, osadów, odpadów
  • Badania właściwości fizycznych gazów odlotowych
  • Pobieranie próbek gazów odlotowych