Strona główna

22
22

33
22

11
22

22
22

Wykonujemy różnego rodzaju opracowania:

 • karty informacyjne oraz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia
  na środowisko niezbędne
  w postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
  na realizację przedsięwzięć
 • wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów
  i gazów do powietrza.

 • wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji typu IPPC
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • informacje o wytwarzanych odpadach
 • przeglądy ekologiczne.

Wykonujemy następujące badania oraz pomiary:
analizy laboratoryjne:

 • wody,
 • osadów ściekowych,
 • kompostu,
 • ścieków,
 • odcieków ze składowisk,
 • gleby,
 • pomiary emisji zanieczyszczeń do powierza pyłów oraz gazów (oprócz źródeł energetycznego spalania paliw)

Nasi klienci

 • Rafineria Jasło S.A. – obecnie Zakład Rafineryjny Sp. z o.o.
 • Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.
 • „LERG” S.A. w Pustkowie
 • SARIA Polska Sp. z o.o.
  w Warszawie o/ w Przewrotnem
 • UNIWHEELS Production Poland Sp. z o.o.
 • Kopalnie Dolomitu S.A.
  w Sandomierzu
 • BORG Warner Poland
  Sp. z o.o.